25 października 2019

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych na ścieżce finansowej – od 25.10.2019 r.

Szanowni Państwo, w związku z przyjęciem w dniu 25.10.2019 r. przez Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, rekomendacji w zakresie kluczowych sfer rozwoju w Województwie Dolnośląskim, zmianie […]
2 września 2019

Rozpoczęcie rekrutacji na ścieżkę finansową projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”

Szanowni Państwo, w dniu 2 września 2019 r. opublikowany został Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”. […]
27 marca 2019

e-Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Szanowni Państwo, W związku z faktem, iż od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, Urząd Marszałkowski […]
21 lutego 2019

Harmonogram działań LGOWES w styczniu i lutym 2019 r. – aktualizacja

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram działań Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w styczniu i lutym 2019 r. Uwaga aktualizacja! Z powodu próśb naszych Beneficjentów o […]
20 lutego 2019

NIW: Małe FIO – ostatni dzwonek!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przypomina o możliwościach uzyskania tzw. mikrodotacji. Poniżej publikujemy treść informacji oraz link, pod którym znaleźć można więcej szczegółów. […]
9 marca 2017

Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr I/2016

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji Kandydatów/tek do udziału w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0008/15-00. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami […]
7 marca 2017

Zmiana treści zapytania ofertowego nr ZK/01/2017/LGOWES

Szanowni Państwo, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, informuje iż dokonano zmiany […]
6 marca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/01/2017/LGOWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu […]
11 stycznia 2017

Doradztwo LGOWES

Szanowni Państwo, wszystkie osoby zainteresowane wsparciem doradczym w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do korzystania z naszych usług. Doradztwo świadczone jest w każdy […]
11 stycznia 2017

Spotkania animacyjne

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach animacyjnych, podczas których będzie możliwość poznania oferty Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 11.01.2017 9.30 – Polkowice, ul. Borówkowa […]
5 stycznia 2017

Zmiana Regulaminu świadczenia usług LGOWES

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 1.01.2017 r. nowej definicji przedsiębiorstwa społecznego (nowelizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego […]
9 grudnia 2016

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

W związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju […]
19 lipca 2016

Skorzystaj z pożyczki w ramach JEREMIE

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. działa jako Pośrednik Finansowy na podstawie Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.7/2014/DFP/10/227 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego […]
Skip to content