5 grudnia 2019

Nowe wzory formularza zgłoszeniowego i rekrutacyjnego

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą wzorów oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dokonaną przez IZ RPO WD 2014-2020, w dniu 05.12.2019 r. w życie wchodzą […]
28 listopada 2019

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr I/2019/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr I/2019/KOW w projekcie „OWES […]
9 listopada 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr V/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr V/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
9 listopada 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr IV/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr IV/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
5 listopada 2019

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2019

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr […]
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy