Harmonogram działań LGOWES – październik 2017 r. – aktualizacja 10.10.2017 r.
9 października 2017
Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr III/2017 – część II
24 października 2017

Spotkanie sieciując PES i wizyta studyjna

Szanowni Państwo,

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w dwóch wydarzeniach z obszaru współpracy finansowej JST-PES (m.in. zlecanie zadań publicznych w oparciu o ustawy PZP i OPP).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków zarządu, pracowników, wolontariuszy Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej)

 

  1. Spotkanie informacyjno-doradcze w Legnicy pn.

„Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”. (program w załączniku)

 

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, plac Wolności 4 (wejście od podwórza) Legnica

Termin: 25 października 2017 r. (środa)

Ilość miejsc na spotkaniu: max. 30

Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący: Mirosława Hamera- prawnik, ekspert z obszaru ekonomii społecznej oraz funduszy europejskich, animatorka i doradca biznesowy Ośrodka Ekonomii społecznej we Wrocławiu, członek ciał doradczo- opiniotwórczych m.in. RPO 2014-2020, PO WER, Regionalnego Forum Terytorialnego woj. dolnośląskiego, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

Uczestnikom spotkania zapewniamy wyżywienie (przerwa kawowa i lunch) oraz materiały informacyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza (formularz dotyczy tylko osób, które nie uczestniczyły w 2017 r. w wydarzeniach DOPS w ramach „Koordynacji ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 20 października 2017 r. lub pocztą tradycyjną na adres podany w stopce.

 

 

  1. Jednodniowa wizyta studyjna do Wielkopolski – Koźmin Wielkopolski i Zduny (program w załączniku)

 

Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej JST (na przykładzie samorządu gminnego w Koźminie Wielkopolskim oraz w Zdunach) z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej (ZAZ, spółdzielnia socjalna osób prawnych, fundacja prowadząca działalność gospodarczą) w zakresie zlecenia i realizacji usług.

PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY POZNAJĄ:

  • cel tworzenia podmiotów ekonomii społecznej przy udziale władz samorządu
  • korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych;
  • formy współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez wielkopolskie samorządy lokalnym podmiotom ES;

 

Termin: 08 listopada 2017 r.

 

PROGRAM

08:00 wyjazd z Wrocławia, zbiórka parking DOPS, ul. Hubska 7
10:00 – 13:00 wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim (inicjatorami powstania ZAZ było Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie i władze samorządowe Koźmina Wlkp.) oraz Spółdzielni Socjalnej VIVO (spółdzielnia socjalna osób prawnych założona przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz Powiat Krotoszyński). W tym przerwa kawowa w ZAZ. W spotkaniu uczestniczyć będzie kierownik ZAZ, zarząd i koordynator spółdzielni VIVO oraz przedstawiciel samorządu gminnego w Koźminie Wielkopolskim tj. p. Maciej Bratborski Burmistrz (lub wyznaczona przez niego osoba)
13:00 – 13:30 przejazd do miejscowości Zduny
13:30 – 14:00 obiad w Fundacji Pomysł na Jutro w Zdunach, prowadzącej kawiarnię „Retro” w zduńskim ratuszu.
14:00 – 16:00 spotkanie z przedstawicielem Zarządu Fundacji Pomysł na Jutro oraz przedstawicielem samorządu gminnego w Zdunach tj. p. Tomaszem Chudy Burmistrzem (lub wyznaczoną przez niego osobą)
16:00 powrót do Wrocławia

 

Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy transport z siedziby DOPS, wyżywienie (przerwa kawowa oraz obiad) i ubezpieczenie NNW

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza (formularz dotyczy tylko osób, które nie uczestniczyły w 2017 r. w wydarzeniach DOPS w ramach „Koordynacji ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 27 października 2017 r. lub pocztą tradycyjną na adres podany w stopce.

 

 

(Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników)

 

Zapraszam serdecznie i pozdrawiam

 

Marta Lebiecka

Specjalista ds. doradztwa

………………………………..

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  1. Hubska 7

50 – 501 Wrocław

tel. 0 500 156 050

tel. 0 500 156 055

tel. 0 500 156 066

fax. 71 770 42 20

www.dops.wroc.pl

Skip to content