14 czerwca 2022

Trwa nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw!

6 czerwca 2022 roku ruszył nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw – Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska! […]
9 czerwca 2022

Finał 4. edycji Akademii BIZnES Class

ZAPROSZENIE Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta wraz z partnerami: Objectivity |PwC | SoftServe | UBS | Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu […]
6 maja 2022

Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej na 9 Targach CSR w Warszawie!

Drogie Podmioty Ekonomii Społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenie, spółdzielnie socjalne) Dolnośląska Ekonomia Społeczna do 23 maja zbiera Wasze produkty w celu promocji ofert wśród biznesu i samorządu […]
23 marca 2022

Pożyczka misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę misyjną w ramach pożyczki płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy […]
22 marca 2022

Wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – nabór nr I/2022/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr I/2022/KOW w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy […]
14 czerwca 2022

Trwa nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw!

6 czerwca 2022 roku ruszył nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw – Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska! […]
9 czerwca 2022

Finał 4. edycji Akademii BIZnES Class

ZAPROSZENIE Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta wraz z partnerami: Objectivity |PwC | SoftServe | UBS | Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu […]
6 maja 2022

Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej na 9 Targach CSR w Warszawie!

Drogie Podmioty Ekonomii Społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenie, spółdzielnie socjalne) Dolnośląska Ekonomia Społeczna do 23 maja zbiera Wasze produkty w celu promocji ofert wśród biznesu i samorządu […]
23 marca 2022

Pożyczka misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę misyjną w ramach pożyczki płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy […]
22 marca 2022

Wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – nabór nr I/2022/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr I/2022/KOW w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy […]
22 marca 2022

Nabór wniosków w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022!

Ogłoszony został nabór wniosków w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022! Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej jest przyznawany w następujących kategoriach: I. Debiut […]
2 marca 2022

Badanie możliwości PS i PES w kontekście świadczonych usług dla uchodźców z Ukrainy

Dolnośląskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej zwracają się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiego badania, które zarówno krótkofalowo jak i […]
24 lutego 2022
logo LGOWES

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2022/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego nr I/2022/KOW. Nabór rozpocznie się w […]
11 stycznia 2022

Rekrutacja do IV edycji Akademii BIZnES CLASS

UBS | OBJECTIVITY | PwC | SOFTSERVE | DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU FUNDACJA LABORATORIUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zapraszają do […]
Skip to content