29 lipca 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr VI/2020/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i/lub podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
28 lipca 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXIX/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXIX/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
21 lipca 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr IV/2020/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
13 lipca 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXVIII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXVIII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
10 lipca 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXVI/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXVI/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
21 stycznia 2019

Harmonogram działań LGOWES w styczniu i lutym 2019 r.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram działań Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w styczniu i lutym 2019 r. Uwaga aktualizacja! Z powodu próśb naszych Beneficjentów o […]
16 stycznia 2019

13,5 mln zł dla dolnośląskich powiatów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jak czytamy na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  znany jest już dokładny podział pieniędzy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorcy z dolnośląskich powiatów będą mieć do […]
21 grudnia 2018

Ruszyło FIO 2019

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ruszyła. Oferty można składać do 21 stycznia. Termin składania ofert upływa 21 stycznia br., do godz. 16.15. Projekty mogą być realizowane […]
8 października 2018

Harmonogram działań LGOWES w październiku 2018 r.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram działań Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w październiku 2018 r. Harmonogram do pobrania TUTAJ.
27 sierpnia 2018

Harmonogram działań LGOWES we wrześniu 2018 r.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram działań Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej we wrześniu 2018 r. Harmonogram do pobrania TUTAJ.
27 sierpnia 2018

Harmonogram działań LGOWES w sierpniu 2018 r.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram działań Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w sierpniu 2018 r. Harmonogram do pobrania TUTAJ.
30 maja 2018

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie V/DOF/LGOWES/2018 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
11 maja 2018

Wsparte przedsiębiorstwa społeczne

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą podstawowe informacje o przedsiębiorstwach społecznych, utworzonych w ramach projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do pobrania TUTAJ
11 maja 2018

Regionalna sieć współpracy podmiotów ekonomii społecznej

Szanowni Państwo   16 kwietnia br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie pn. Regionalna sieć współpracy podmiotów ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyli […]
Skip to content