Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr III/2017 – część I
8 września 2017
Spotkanie informacyjno-doradcze w Legnicy
13 września 2017

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nr IV/2017 do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego, informujemy, iż rekrutacja nr IV/2017 do projektu rozpocznie się w dniu 25 września 2017 roku i potrwa do dnia 31 marca 2018 r. do godz. 16.00.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie par. 8b Regulaminu świadczenia usług LGOWES, ocena formularzy rekrutacyjnych odbywa się w rundach cotygodniowych, w każdy pierwszy dzień roboczy w następnym tygodniu po złożeniu formularzy, z zastrzeżeniem, iż pierwsza runda trwa 21 dni kalendarzowych. Wyniki poszczególnych rund rekrutacyjnych publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej projektu.

W dalszej ścieżce wsparcia zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria dostępu do wsparcia i przejdą pozytywnie procedurę oceny Formularzy Rekrutacyjnych oraz uzyskają pozytywną opinię doradcy zawodowego na postawie przeprowadzonego przez niego testu kompetencji – w przypadku osób fizycznych, lub uzyskają pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej – w przypadku przedstawicieli instytucji/podmiotów.

Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z załącznikami 1-4, związanymi z procedurą rekrutacyjną osób/podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego i merytorycznego na rzecz stworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i złożyć odpowiednie formularze wraz z wymaganymi załącznikami na adres Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich:
ul. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica
tel. 76 862 58 25
mail: lsio@lsio.org.pl
biuro otwarte w dni robocze w godz. 8.00-16.00

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej oraz w zakładce Dokumenty do pobrania, lub w wersji papierowej w biurze Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji udziela Dominika Urbanowicz – Specjalista ds. informacji i rekrutacji LGOWES (tel. 76 862 58 25, mail: dominika@lsio.org.pl).

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący od 8.09.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – KARTA ROZMOWY Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ DO POBRANIA TUTAJ