5 grudnia 2019

Nowe wzory formularza zgłoszeniowego i rekrutacyjnego

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą wzorów oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dokonaną przez IZ RPO WD 2014-2020, w dniu 05.12.2019 r. w życie wchodzą […]
28 listopada 2019

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr I/2019/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr I/2019/KOW w projekcie „OWES […]
9 listopada 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr V/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr V/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
9 listopada 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr IV/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr IV/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
5 listopada 2019

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2019

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr […]
5 czerwca 2017

Spotkania animacyjne w czerwcu

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach animacyjnych, podczas których będzie możliwość poznania oferty Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 6.06.2017 godz. 9.00 – Góra, Powiatowy […]
2 czerwca 2017

Nabór wniosków o dofinansowanie I/DOF/LGOWES/2017 i o wsparcie pomostowe nr I/POM/LGOWES/2017 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
22 maja 2017

Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr I/2017

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji nr I/2017 Kandydatów/tek do udziału w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0008/15-00. Zapraszamy do zapoznania się […]
16 maja 2017

Zmiana Regulaminu świadczenia usług LGOWES – 15.05.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 15 maja 2017 r. zmianie uległ Regulamin świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Poniżej publikujemy jego aktualną treść wraz z załącznikami […]
21 kwietnia 2017

Konsultacje „Wytycznych”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że 18 kwietnia 2017 r. MR rozpoczęło konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju […]
21 kwietnia 2017

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nr II/2017 do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
11 kwietnia 2017

Konsultacje KPRES

Szanowni Państwo,   Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w MRPiPS trwają obecnie prace mające na celu aktualizację zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach […]
9 marca 2017

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nr I/2017 do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

W związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju […]
9 marca 2017

Zmiana Regulaminu świadczenia usług LGOWES – 7.03.2017

Szanowni Państwo, w dniu 7 marca 2017 r. zmianie uległ Regulamin świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Poniżej publikujemy jego aktualną treść wraz z załącznikami […]
Skip to content