Doradztwo

Doradztwo realizowane przez Ośrodek służy:

  • rozwojowi ekonomii społecznej poprzez wsparcie nowopowstających przedsiębiorstw społecznych,
  • wsparciu właściwego funkcjonowania PES poprzez usługi dla istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Usługi doradcze dla nowopowstałych przedsiębiorstwo społecznych realizowane są przez:

  • wsparcie doradcy zawodowego – przygotowanie wzoru indywidualnej ścieżki wsparcia merytorycznego, pomoc w diagnozie i ewentualnym potwierdzeniu zawodowych predyspozycji skorelowanych z działalnością PES.
  • wsparcie doradcy ogólnego kluczowego – odpowiedzialnego za pomoc grupie inicjatywnej, zainteresowanej utworzeniem PES, na poszczególnych etapach tego procesu.

Usługi doradcze dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane są przez:

  • doradztwo biznesowe, będące wsparciem w zakresie m.in. zagadnień branżowych związanych z przedmiotem prowadzonej przez PS działalności, poszukiwania partnerów, nisz rynkowych,
  • doradztwo specjalistyczne, będące wsparciem w zakresie zagadnień księgowo-podatkowych, prawnych, osobowych, marketingowych, finansowych,
  • doradztwo kluczowe, mające na celu pomoc w identyfikowaniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw społecznych oraz dostosowywaniu instrumentów wsparcia, zapewnienie pomocy w bieżącym działaniu PS – wsparcie w procesie negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem itp.
  • wsparcie coach’a, którego zadaniem jest motywowanie i wzmacnianie postaw.
Skip to content