Animacja

Usługi animacji świadczone przez OWES służą:

  • tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, określaniu potencjału i możliwości lokalnego środowiska, motywowaniu grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,
  • wygenerowaniu pomysłów, wypracowaniu założeń, tworzeniu harmonogramów działań, przygotowywaniu do opracowania strategii działań, a następnie wspierania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • propagowaniu dobrych praktyk, zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Animacja i edukacja realizowana jest poprzez:

  • jednodniowe spotkania animacyjne i edukacyjne ukierunkowane na określenie potencjału i wygenerowanie pomysłów, zmierzających do założenia PES,
  • jednodniowe spotkania animacyjne i edukacyjne  przygotowujące w sposób praktyczny do założenia PES,
  • dwudniowe wizyty studyjne służące pokazaniu dobrych praktyk i możliwości wynikających z założenia PES.
Skip to content