29 czerwca 2021

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXIV/2021/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXIV/2021/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
23 czerwca 2021

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXIII/2021/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXIII/2021/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
17 czerwca 2021

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr IV/2021/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
15 czerwca 2021

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 […]
9 czerwca 2021

Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty!

Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty! Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych […]
22 grudnia 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr IX/2020

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
30 listopada 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VIII/2020/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
16 października 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr VIII/2020

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
28 września 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXV/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXV/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
25 września 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VII/2020/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
21 września 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VI/2020/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
9 września 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXIV/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXIV/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
24 sierpnia 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr VII/2020/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i/lub podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
21 sierpnia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXIII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXIII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
Skip to content