Poniżej przedstawiamy kadrę  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu legnicko-głogowskiego

Kierownik OWES – Katarzyna Matijczak

Animatorzy – Dominika Kropiwnicka, Karolina Jaczewska-Szymkowiak, Julia Zielińska-Stefaniak

Edukatorzy – Katarzyna Matijczak, Grzegorz Wala

Doradcy ogólni – Grzegorz Wala, Dominika Kropiwnicka

Doradca biznesowy i marketingowy – Maciej Kupaj

Doradca specjalistyczny księgowo-podatkowy i finansowy – Joanna Kumosiak

Doradca specjalistyczny prawny/PZP – Tomasz Grydziuszko

Doradca osobowy – Mariusz Kołodziej

Coach – Grzegorz Wala

Specjalista ds. reintegracji społeczno-zawodowej – Paulina Czerniawska

Doradca ds. naboru – Paulina Piwowarczyk

Specjalistka ds. promocji – Karolina Jaczewska-Szymkowiak

Trener w zakresie ekonomii społecznej – Jarosław Rabczenko

W celu skorzystania z usług poszczególnych ekspertów OWES, prosimy o zgłoszenie zainteresowania:

– telefonicznie: 76 862 58 25

– mailowo: lsio@lsio.org.pl

– osobiście: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,  ul. Kościuszki 25/1      59-220 Legnica

Biuro LGOWES czynne w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00

Serdecznie zapraszamy!

Zespół DOWES w Legnicy

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy