27 maja 2021

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr III/2021/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
14 maja 2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak […]
30 kwietnia 2021

Animator/animatorka lokalna [OFERTA PRACY]

Poszukujemy animatora/animatorkę lokalną do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym […]
21 kwietnia 2021

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr III/2021/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
21 kwietnia 2021

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr II/2021/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
5 grudnia 2019

Nowe wzory formularza zgłoszeniowego i rekrutacyjnego

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą wzorów oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dokonaną przez IZ RPO WD 2014-2020, w dniu 05.12.2019 r. w życie wchodzą […]
28 listopada 2019

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr I/2019/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr I/2019/KOW w projekcie „OWES […]
9 listopada 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr V/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr V/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
9 listopada 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr IV/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr IV/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
5 listopada 2019

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2019

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr […]
25 października 2019

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych na ścieżce finansowej – od 25.10.2019 r.

Szanowni Państwo, w związku z przyjęciem w dniu 25.10.2019 r. przez Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, rekomendacji w zakresie kluczowych sfer rozwoju w Województwie Dolnośląskim, zmianie […]
2 września 2019

Rozpoczęcie rekrutacji na ścieżkę finansową projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”

Szanowni Państwo, w dniu 2 września 2019 r. opublikowany został Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”. […]
27 marca 2019

e-Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Szanowni Państwo, W związku z faktem, iż od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, Urząd Marszałkowski […]
21 lutego 2019

Harmonogram działań LGOWES w styczniu i lutym 2019 r. – aktualizacja

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram działań Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w styczniu i lutym 2019 r. Uwaga aktualizacja! Z powodu próśb naszych Beneficjentów o […]
Skip to content