14 maja 2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak […]
30 kwietnia 2021

Animator/animatorka lokalna [OFERTA PRACY]

Poszukujemy animatora/animatorkę lokalną do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym […]
21 kwietnia 2021

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr III/2021/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
21 kwietnia 2021

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr II/2021/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
17 marca 2021

Wznowienie rekrutacji na ścieżkę finansową projektu

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” informujemy, iż w związku ze zwiększeniem wartości projektu, wznowiona zostaje rekrutacja na ścieżkę finansową projektu, […]
10 marca 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr VII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr VII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
3 marca 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr VI/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr VI/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
3 marca 2020

Zmiana Regulaminu rekrutacji na ścieżce finansowej

Szanowni Państwo, informujemy, iż zmianie uległ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU PN. „OWES DLA SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO” Zmiana polega na doprecyzowaniu […]
20 lutego 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr II/2020

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr […]
3 lutego 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2020

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr […]
3 lutego 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr IV/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr IV/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
29 stycznia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr III/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr III/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
16 stycznia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr IX/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr IX/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
17 grudnia 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr VII/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr VII/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
Skip to content