Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr V/2019/KR
9 listopada 2019
Nowe wzory formularza zgłoszeniowego i rekrutacyjnego
5 grudnia 2019

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr I/2019/KOW

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr I/2019/KOW w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.

Wyniki oceny wniosków do pobrania TUTAJ.

Pozdrawiamy

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy