Rozpoczęcie rekrutacji na ścieżkę finansową projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”
2 września 2019
Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2019
5 listopada 2019

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych na ścieżce finansowej – od 25.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem w dniu 25.10.2019 r. przez Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, rekomendacji w zakresie kluczowych sfer rozwoju w Województwie Dolnośląskim, zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, a także formularz rekrutacyjny oraz karta oceny formalnej i merytorycznej formularza.

Nowe dokumenty, obowiązujące od dnia 25.10.2019 r., znaleźć można pod poniższymi linkami lub w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

W przypadku zainteresowania udziałem w ścieżce finansowej projektu, prosimy o kontakt z p. Pauliną Piwowarczyk (tel.: 76 862 58 25, mail: paulina@lsio.org.pl).

 

Skip to content