25 września 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VII/2020/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
21 września 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VI/2020/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
9 września 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXIV/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXIV/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
24 sierpnia 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr VII/2020/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i/lub podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
21 sierpnia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXIII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXIII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
21 lutego 2018

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie II/DOF/LGOWES/2018 i o wsparcie pomostowe nr II/POM/LGOWES/2018 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
21 lutego 2018

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie I/DOF/LGOWES/2018 i o wsparcie pomostowe nr I/POM/LGOWES/2018 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
20 lutego 2018

Zdobądź znak Zakup Prospołeczny

CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY! NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 31 MARCA   Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od 2016r. roku buduje na Dolnym Śląsku markę […]
17 stycznia 2018

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie VIII/DOF/LGOWES/2017 dla istniejących przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
8 stycznia 2018

Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr I/2018

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji nr I/2018 Kandydatów/tek do udziału w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0008/15-00. Zapraszamy do zapoznania się […]
6 stycznia 2018

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie VIII/DOF/LGOWES/2017 i o wsparcie pomostowe nr VI/POM/LGOWES/2017 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
6 stycznia 2018

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie VII/DOF/LGOWES/2017 i o wsparcie pomostowe nr V/POM/LGOWES/2017 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
5 stycznia 2018

Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr XIII/2017

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji nr XIII/2017 Kandydatów/tek do udziału w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0008/15-00. Zapraszamy do zapoznania się […]
28 grudnia 2017

Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr XII/2017

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji nr XII/2017 Kandydatów/tek do udziału w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0008/15-00. Zapraszamy do zapoznania się […]
Skip to content