10 marca 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr VII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr VII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
3 marca 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr VI/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr VI/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
3 marca 2020

Zmiana Regulaminu rekrutacji na ścieżce finansowej

Szanowni Państwo, informujemy, iż zmianie uległ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU PN. „OWES DLA SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO” Zmiana polega na doprecyzowaniu […]
20 lutego 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr II/2020

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr […]
3 lutego 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2020

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr […]
9 marca 2017

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nr I/2017 do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

W związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju […]
9 marca 2017

Zmiana Regulaminu świadczenia usług LGOWES – 7.03.2017

Szanowni Państwo, w dniu 7 marca 2017 r. zmianie uległ Regulamin świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Poniżej publikujemy jego aktualną treść wraz z załącznikami […]
9 marca 2017

Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr I/2016

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji Kandydatów/tek do udziału w projekcie „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0008/15-00. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami […]
7 marca 2017

Zmiana treści zapytania ofertowego nr ZK/01/2017/LGOWES

Szanowni Państwo, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, informuje iż dokonano zmiany […]
6 marca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/01/2017/LGOWES

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, zwane dalej Zamawiającym, działając w ramach zawartego Partnerstwa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu […]
11 stycznia 2017

Doradztwo LGOWES

Szanowni Państwo, wszystkie osoby zainteresowane wsparciem doradczym w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do korzystania z naszych usług. Doradztwo świadczone jest w każdy […]
11 stycznia 2017

Spotkania animacyjne

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach animacyjnych, podczas których będzie możliwość poznania oferty Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 11.01.2017 9.30 – Polkowice, ul. Borówkowa […]
5 stycznia 2017

Zmiana Regulaminu świadczenia usług LGOWES

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 1.01.2017 r. nowej definicji przedsiębiorstwa społecznego (nowelizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego […]
9 grudnia 2016

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

W związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju […]
Skip to content