21 września 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VI/2020/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
9 września 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXIV/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXIV/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
24 sierpnia 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr VII/2020/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i/lub podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
21 sierpnia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXIII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXIII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
19 sierpnia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXVII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXVII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
11 maja 2018

Wsparte przedsiębiorstwa społeczne

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą podstawowe informacje o przedsiębiorstwach społecznych, utworzonych w ramach projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do pobrania TUTAJ
11 maja 2018

Regionalna sieć współpracy podmiotów ekonomii społecznej

Szanowni Państwo   16 kwietnia br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie pn. Regionalna sieć współpracy podmiotów ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyli […]
11 maja 2018

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie IV/DOF/LGOWES/2018 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
24 kwietnia 2018

Spotkanie regionalne ze spółdzielcami socjalnymi

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na Spotkanie regionalne ze spółdzielcami socjalnymi.   Organizator: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych   Data i miejsce spotkania: Dolnośląski Ośrodek […]
5 kwietnia 2018

DOPS zaprasza na wizytę studyjną

Szanowni Państwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. samorządu (JST), podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) na WIZYTĘ STUDYJNĄ DO STRZELEC OPOLSKICH. […]
28 marca 2018

DOPS zaprasza do współpracy

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej   Rozpoczynamy prace nad zintegrowanym systemem wsparcia podmiotów ekonomii […]
26 marca 2018

Bezpłatne konsultacje z DOPS

Szanowni Państwo, imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszam do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie tworzenia, monitorowania i ewaluacji dokumentów strategicznych takich jak: strategie rozwoju lokalnego, […]
23 marca 2018

Oferta mikropożyczek dla PES

Szanowni Państwo, Fundusz TISE udziela preferencyjnych mikropożyczek ze środków UE dla przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego. Kwota mikropożyczki: do 100.000 zł. Okres spłaty: do 60 miesięcy. Całkowity koszt: 1,85% […]
2 marca 2018

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie III/DOF/LGOWES/2018 i o wsparcie pomostowe nr III/POM/LGOWES/2018 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim […]
Skip to content