3 lutego 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr IV/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr IV/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
29 stycznia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr III/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr III/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
16 stycznia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr IX/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr IX/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
17 grudnia 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr VII/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr VII/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
5 grudnia 2019

Nowe wzory formularza zgłoszeniowego i rekrutacyjnego

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą wzorów oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dokonaną przez IZ RPO WD 2014-2020, w dniu 05.12.2019 r. w życie wchodzą […]
19 lipca 2016

Skorzystaj z pożyczki w ramach JEREMIE

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. działa jako Pośrednik Finansowy na podstawie Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.7/2014/DFP/10/227 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego […]
Skip to content