Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr VI/2017
7 listopada 2017
Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie III/DOF/LGOWES/2017 i o wsparcie pomostowe nr III/POM/LGOWES/2017 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
21 listopada 2017

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych ,organizacji pozarządowych, CIS-ów, ZAZ-ów, WTZ-ów) do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski:

 

Puszczykowo-Piątkowo-Poznań-Dymaczewo Nowe –Jarocin  (zaproszenie/program w załączniku).

 

Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej pomiędzy samorządem, a podmiotami ekonomii społecznej w obszarze zlecania usług użyteczności publicznej.

 

Podczas wizyty prezentowane będą rozwiązania organizacyjno-prawne, które nie są jeszcze stosowane na Dolnym Śląsku, a są godne uwagi i wdrożenia- dlatego tak ważne jest uczestnictwo w wizycie zarówno przedstawicieli dolnośląskich samorządów jak i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Odwiedzimy i zapoznamy się z działalnością:

 • Centrum Integracji Społecznej Piątkowo prowadzone przez Stowarzyszenie ETAP, przy którym powstało już 8 spółdzielni socjalnych, w tym Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród”
 • Fundacji Barka, która prowadzi wiele przedsięwzięć społecznych na terenie Polski i za granicą oraz świadczy usługi na rzecz Miasta Poznań
 • Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej stworzonej przez osoby prawne- jednym z założycieli jest Stowarzyszenie OPSUS prowadzące WTZ. Spółdzielni wykonuje usługi remontowo-budowlane i porządkowe dla spółdzielni mieszkaniowej
 • Spółdzielni Socjalnej „Zielony Jarocin” powołanej przez Gminę Jarocin oraz Fundację Animacji Społeczno –Ekonomicznej, która zajmuje się porządkowaniem terenu w zespole pałacowo-parkowym w Jarocinie na zlecenie miasta
 • Spółdzielni Socjalnej „ZMYSŁY” powołanej przez dwie organizacje pozarządowe, która prowadzi usługi rehabilitacyjne dla dzieci i prowadzi Kawiarnię Filmową.

 

 

Zapoznamy się m.in.

 • Jak wygląda współpraca podmiotów reintegracyjnych ze spółdzielniami socjalnymi m.in. w zakresie zatrudniania uczestników?
 • Specyfikację i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej osób prawnych, której jednym z założycieli jest  organizacja pozarządowa prowadząca WTZ
 • Formy współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez wielkopolskie samorządy  lokalnym podmiotom ES
 • Korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych
 • Dobre praktyki w zakresie organizacji działalności OWES i jego funkcji w kształtowaniu relacji  i wzmacnianiu kooperacji pomiędzy JST a PES.

 

Termin: 27-28 listopada 2017 r.

 

Spotkania, podczas wizyty, odbędą się w podmiotach ekonomii społecznej (charakterystyka w zaproszeniu/programie) i przy udziale przedstawicieli wielkopolskich samorządów zlecających usługi użyteczności publicznej.

W wizycie wezmą udział również przedstawiciele dolnośląskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (stąd w załączonym zaproszeniu/programie pierwszy dzień wizyty jest zaplanowany dla dwóch grup PES, JST oraz OWES w dwóch odrębnych blokach tematycznych.

 

PROGRAM DLA REPREZENTANTÓW PES i JST

27.11.2017 r. poniedziałek
08:00                         wyjazd z Wrocławia, zbiórka DOPS
12:00 – 13.00        Wizyta w Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
13.00 – 13.30        Przejazd do Poznania
13.30 – 17.00        Wizyta i obiad w Fundacji Barka. Prezentacja działalności Fundacji  a  także spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania w zakresie realizacji  zamówień publicznych
17.30 – 19.00        Przejazd do Dymaczewa Nowego. Zakwaterowanie i kolacja

 

28.11.2017 r. wtorek
8.00 – 8.30             Śniadanie
8.30 – 9.30             Przejazd do Jarocina
9.30 – 14.30          Spotkania z przedstawicielami Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej, Spółdzielni  Socjalnej „Zielony Jarocin”, Samorządu z Jarocina i Krotoszyna, Spółdzielni Socjalnej „ZMYSŁY”
14.30 – 15.00       Obiad w Spółdzielni Socjalnej „ZMYSŁY”
15.00  – 17.30        Przejazd do Wrocławia

 

 

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne. Uczestnikom wizyty zapewniamy transport z siedziby DOPS, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie NNW

 

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza (formularz obowiązuje tylko te osoby, które nie uczestniczyły w 2017 r. w żadnych wydarzeniach DOPS w ramach projektu „Koordynacji ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 22 listopada 2017 r. lub pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

 1. Hubska 7

50 – 501 Wrocław

 

(Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników).

 

 

Pozdrawiam

 

Marta Lebiecka

Specjalista ds. doradztwa

………………………………..

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

 1. Hubska 7

50 – 501 Wrocław

tel. 0 500 156 050

tel. 0 500 156 055

tel. 0 500 156 066

fax. 71 770 42 20

www.dops.wroc.pl

Skip to content