Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr V/2021/KOW
10 sierpnia 2021
Nowy adres i telefon kontaktowy do DOWES!
14 września 2021

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VI/2021/KOW

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr VI/2021/KOW w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.

Wyniki oceny wniosków do pobrania TUTAJ.

Pozdrawiamy

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy

Skip to content