Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr V/2021/KOW
9 lipca 2021
Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr IV/2021/KOW
15 lipca 2021

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXVI/2021/KR

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXVI/2021/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.

Wyniki rekrutacji do pobrania TUTAJ.

Pozdrawiamy

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy

Skip to content