Poniżej przedstawiamy kadrę  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu legnicko-głogowskiego

Kierownik OWES – Katarzyna Matijczak

Animatorzy – Dominika Kropiwnicka, Karolina Jaczewska-Szymkowiak, Paulina Piwowarczyk, Grzegorz Wala, Mariusz Kołodziej

Edukatorzy – Katarzyna Matijczak, Grzegorz Wala, Karolina Jaczewska-Szymkowiak, Dominika Kropiwnicka

Doradcy ogólni – Grzegorz Wala, Katarzyna Matijczak

Doradca biznesowy i marketingowy – Maciej Kupaj

Doradca specjalistyczny księgowo-podatkowy i finansowy – Joanna Kumosiak

Doradca specjalistyczny prawny/PZP – Tomasz Grydziuszko

Doradca osobowy – Tomasz Antosiak

Coach – Grzegorz Wala

Specjalista ds. reintegracji społeczno-zawodowej – Paulina Czerniawska

Doradca ds. naboru – Paulina Piwowarczyk

Specjalistka ds. promocji – Karolina Jaczewska-Szymkowiak, Katarzyna Matijczak, Paulina Piwowarczyk

Trener w zakresie ekonomii społecznej – Jarosław Rabczenko

W celu skorzystania z usług poszczególnych ekspertów OWES, prosimy o zgłoszenie zainteresowania:

– telefonicznie: 76 721 06 60

– mailowo: lsio@lsio.org.pl

– osobiście: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,  ul. Roosevelta 23/1,  59-220 Legnica

Biuro DOWES czynne w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00

Serdecznie zapraszamy!

Zespół DOWES w Legnicy

Skip to content