Bezpłatne szkolenie m.in. dla organizacji pozarządowych – rozwiązywanie konfliktów.
23 listopada 2022
Ruszyła rekrutacja do 5 edycji Akademii BIZnES CLASS
4 stycznia 2023

Obniżka oprocentowania nowych pożyczek TISE-POWER dla PES

W wyniku decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Banku Gospodarstwa Krajowego oprocentowanie preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) udzielanych od dnia 14 listopada zostało znacząco obniżone!

TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych oraz dwaj pozostali dystrybutorzy środków tj. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – FARR mogą zaoferować PES-om: – Pożyczkę na start (do 100 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,53% do 1,06% w skali roku! – Pożyczkę na rozwój (do 500 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,57% do max 1,60% w skali roku!

Więcej szczegółów tutaj: https://tise.pl/offers/preferpreferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-tise-power-2022/

Jednocześnie Podmioty Ekonomii Społecznej mogą korzystać z oferowanej wyłącznie przez TISE za pomocą Funduszu Kapitałowych Inwestycji Społecznych FKIS, usługi social venture capital polegającej na inwestycji kapitałowej lub udzieleniu pożyczki podporządkowanej (do kwoty 1 mln zł).

Więcej informacji pod linkiem: www.fkis.pl

Projekty są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER i funduszy TISE.

Skip to content