Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023
12 września 2022
Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Pożyczka Płynnościowa i Pożyczka Misyjna
27 października 2022

Zaproszenie na webinar dot. możliwości rozwoju PES (pożyczki)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach zaprasza serdecznie wszystkie Podmioty Ekonomii społeczne oraz Instytucje nimi zarządzające na webinar dot. możliwości rozwoju poprzez wsparcie finansowe w ramach Pożyczki Preferencyjnej na Start lub na Rozwój skierowanych do Podmiotów Ekonomii Społecznej.
👉Termin: 11.10.2022 godz. 11:00
👉 Formularz zgłoszeniowy na webinar: https://pozyczkipes2022.frp.pl/webinar/
Skip to content