Pożyczki dla PES – Na START i na ROZWÓJ – zaproszenie na webinar
29 sierpnia 2022
Zaproszenie na webinar dot. możliwości rozwoju PES (pożyczki)
6 października 2022

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023

Do 5 października tego roku trwają konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.
Konsultacje społeczne są prowadzone w formie:
✅elektronicznej, na stronie konsultacje.legnica.eu za pomocą „okna dialogowego”, umożliwiającego zgłaszanie opinii, sugestii i uwag (https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/84/179/ankieta)
✅ zgłaszania uwag mailowo na adres: oks@legnica.eu;
✅ zgłaszania uwag korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,
✅ spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 5 października 2022 r. o godz. 16.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy, przy ul. H. Jordana 17.
Skip to content