Głosowanie na znak graficzny identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne!
25 sierpnia 2022
Startuje konkurs Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – edycja 2022!
25 sierpnia 2022

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby członków koła i wynosi:
💰5 tys. zł – nie więcej niż 30 osób
💰6 tys. zł – 31-75 osób
💰7 tys. zł – 76 osób i więcej

Otrzymane fundusze można przeznaczyć na na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-dzialalnosc-statutowa-kol-gospodyn-wiejskich-jest-jeszcze-czas-na-zlozenie-wniosku

Skip to content