Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
8 sierpnia 2022
WRO BIZnES 2022 Dobry Networking i Targi Społecznie Odpowiedzialne
22 sierpnia 2022

Programu Fundusz Młodzieżowy – edycja 2022!

Rozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2022!

Twoja organizacja może otrzymać środki w ramach:
– Priorytetu 1. „Aktywizacja młodzieży w samorządach” na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych (Ścieżka 1.) oraz aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich (Ścieżka 2);
– Priorytetu 2. „Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym” na zwiększanie obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży;
– Priorytetu 3. „Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych” na budowę i wzmocnienie potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.

Termin składania ofert w edycji 2022: do 12 września 2022 r. do godz. 16.00

Głównym celem Funduszu Młodzieżowego jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Szeroki zakres działań przewidzianych wsparciem Programu służyć ma rozwojowi aktywności młodzieży w wielu formach organizacyjnych.

Regulamin konkursu i wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej:
https://niw.gov.pl/fundusz-mlodziezowy-edycja-2022-nabor-ofert

Skip to content