Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej na 9 Targach CSR w Warszawie!
6 maja 2022
Trwa nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw!
14 czerwca 2022

Finał 4. edycji Akademii BIZnES Class

ZAPROSZENIE

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta wraz z partnerami:
Objectivity |PwC | SoftServe | UBS | Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu
zaprasza na wydarzenie

FINAŁ AKADEMII BIZnES CLASS

Termin: 22 czerwca 2022 r. w godz. 13.00 – 17.00

Miejsce: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU, ul. Traugutta 19/21

Wspólnie realizujemy projekt oparty na wolontariacie kompetencyjnym, łącząc interesy przedstawicieli biznesu, samorządu, uczelni i organizacji społecznych. Razem wspieramy przedsiębiorstwa społeczne w ich działaniach i osiąganiu lepszych efektów ze sprzedaży, realizując Akademię BIZnES Class. Celem Akademii jest ulepszanie i wdrażanie produktów przez społecznych dostawców, którzy korzystają z indywidualnego doradztwa przedstawicieli biznesu (pracownicy UBS, PwC, Objectivity) oraz brandingu, tworzonego przez młodych artystów – studentów ASP. Aby oferta społecznych dostawców mogła być bardziej widoczna w Internecie firma SoftServe tworzy stronę wybranemu dostawcy społecznemu. Zobaczcie jakie efekty przyniosła Akademia w czwartej edycji. Przyjdźcie, jeśli jesteście ciekawi jak rozumiemy CSR. Nawiążcie kontakty ze społecznie odpowiedzianym biznesem.

Zapraszamy na FINAŁ AKADEMII BIZnES CLASS

Więcej informacji: https://kupujespolecznie.pl/page_aktualnosci/final-4-edycji-akademii-biznes-class/

Skip to content