Wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – nabór nr I/2022/KOW
22 marca 2022
Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej na 9 Targach CSR w Warszawie!
6 maja 2022

Pożyczka misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę misyjną w ramach pożyczki płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

Na co możesz przeznaczyć środki finansowe?
sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
– pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
– spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
– zatowarowanie, półprodukty itp.,
– pokrycie kosztów administracyjnych,
– zakup drobnego wyposażenia.

Kto może skorzystać?
Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.

Główne parametry pożyczki:
– maksymalna wartość pożyczki – 100 tys. zł,
oprocentowanie – 0 proc.,
pożyczkobiorcy – PES, które działają nie krócej niż 12 miesięcy,
zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę,
okres spłaty – do 5 lat,
karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
prowizja – brak opłat i prowizji,
możliwość częściowego umorzenia – 25 proc. wartości kapitału pożyczki.

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczka-misyjna-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

Skip to content