Badanie możliwości PS i PES w kontekście świadczonych usług dla uchodźców z Ukrainy
2 marca 2022
Wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe – nabór nr I/2022/KOW
22 marca 2022

Nabór wniosków w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022!

Ogłoszony został nabór wniosków w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022!

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej jest przyznawany w następujących kategoriach:
I. Debiut roku,
II. Najlepszy pracodawca,
III. Sukces rynkowy,
IV. Pożyczka z korzyścią społeczną,
V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł (dla kategorii I–IV),
b) zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej),
c) produkcji filmów o działalności laureatów,
d) udziału w targach branżowych.
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
🔸Fundacja Nowy Staw – partnera.
Zapraszamy do składania wniosków i współpracy!
Skip to content