Animator/animatorka lokalna [OFERTA PRACY]
30 kwietnia 2021
Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr III/2021/KOW
27 maja 2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja laureatów podczas ogólnopolskiego wydarzenia prowadzonego w postaci on-line, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:
– Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
– Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
– Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii:

KategoriaI. Debiut rokuII. Najlepszy pracodawcaIII. Sukces rynkowyIV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFSV. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony PodmiotPESPESPESPESJST
Dodatkowe wymaganiaPosiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2020Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.
Gmina lub powiat
W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
c) produkcji filmów o działalności laureatów,
d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2021 r.
Zapraszamy do kontaktu z doradcami DOWES w sprawie konkursu:
– tel. 76 862 58 25
– e-mail: lsio@lsio.org.pl
– ul. Kościuszki 25/1, Legnica.

Skip to content