Przedłużenie naboru wniosków o wsparcie finansowe nr II/2021/KOW
17 marca 2021
Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr II/2021/KOW
21 kwietnia 2021

Wznowienie rekrutacji na ścieżkę finansową projektu

Szanowni Państwo,

w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” informujemy, iż w związku ze zwiększeniem wartości projektu, wznowiona zostaje rekrutacja na ścieżkę finansową projektu, dla osób/podmiotów zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnego wsparcia (dotacji) i/lub podstawowego wsparcia pomostowego.

Rekrutacja rozpocznie się 11. dnia roboczego od daty opublikowania nowej wersji „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu”, tj. od dnia dzisiejszego i potrwa do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) i/ lub wsparcie pomostowe w formie finansowej.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną treść „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu”.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 17.03.2021 R.

Wszystkie osoby/podmioty zainteresowane udziałem w ww. projekcie prosimy o kontakt:

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

ul. Kościuszki 25/1

59-220 Legnica

tel. 76 862 58 25, lsio@lsio.org.pl

Skip to content