Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VI/2020/KOW
21 września 2020
Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXV/2020/KR
28 września 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VII/2020/KOW

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr VII/2020/KOW w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.

Wyniki oceny wniosków do pobrania TUTAJ.

Pozdrawiamy

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy

Skip to content