Ruszyło FIO 2019
21 grudnia 2018
Harmonogram działań LGOWES w styczniu i lutym 2019 r.
21 stycznia 2019

13,5 mln zł dla dolnośląskich powiatów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jak czytamy na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  znany jest już dokładny podział pieniędzy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorcy z dolnośląskich powiatów będą mieć do dyspozycji od 150 tys. zł do 3,2 mln zł na szkolenia swoich pracowników. W sumie na ten cel trafi rekordowa suma 13,59 mln zł.

W 2019 roku preferowane będzie wsparcie kształcenia ustawicznego:

  • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  • pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  • osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej;
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im utrzymanie pracy;
  • osób po 45 roku życia.

Nabór będą prowadzić powiatowe urzędy pracy, które już przygotowują się do ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków.

Więcej informacji TUTAJ

 

 

Skip to content