Harmonogram działań LGOWES w październiku 2018 r.
8 października 2018
13,5 mln zł dla dolnośląskich powiatów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
16 stycznia 2019

Ruszyło FIO 2019

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ruszyła. Oferty można składać do 21 stycznia.

Termin składania ofert upływa 21 stycznia br., do godz. 16.15. Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku. Maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 tysięcy złotych, a na projekty dwuletnie 300 tysięcy złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Do udziału w konkursie uprawnione są także spółdzielnie socjalnespółki akcyjne i spółki  z o.o. i kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają  w celu osiągnięcia zysku oraz str. 6 przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje różne obszary pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech priorytetów: aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele, silne organizacje pozarządowe.

Więcej informacji pod linkiem:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/

 

Skip to content