DOPS zaprasza do współpracy
28 marca 2018
Spotkanie regionalne ze spółdzielcami socjalnymi
24 kwietnia 2018

DOPS zaprasza na wizytę studyjną

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. samorządu (JST), podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) na WIZYTĘ STUDYJNĄ DO STRZELEC OPOLSKICH.

Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej JST i PES na przykładzie samorządu gminnego w Strzelcach Opolskich, Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej powołanej przez JST i NGO oraz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA.

PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY POZNAJĄ:

  • cel tworzenia podmiotów ekonomii społecznej przy udziale władz samorządu
  • korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych
  • formy i obszary współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez JST i realizowanych przez PES oraz rodzaje zamówień publicznych wykonywanych przez podmioty ES

DATA WIZYTY: 24 kwietnia 2018 r.

PROGRAM:

08:00 – 10:00  zbiórka i odjazd z parkingu DOPS, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

10:00 – 12:00 wizyta w Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej

– omówienie współpracy Spółdzielni i innych PES z Gminą Strzelce Opolskie – przedstawiciel Gminy Strzelce Opolskie oraz p. Joanna Kałuża, prezes Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej

–  obejrzenie obiektu, w tym mieszkań chronionych (Spółdzielnia m.in. administruje systemem przyzywowym w mieszkaniach), zapoznanie się z gastronomiczną działalnością Spółdzielni (prowadzenie stołówki, w tym przygotowywanie posiłków dla podopiecznych OPS, zamówienia komercyjne: bar, catering dietetyczny)

–  przerwa kawowa, czas na wymianę doświadczeń i dyskusję

12:15 – 13:15 wizyta w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Barka i podjęcie tematyki bezdomności jako zadania gminy realizowanego przez PES

13:30 – 14:30 c.d. Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, omówienie specyfiki działalności spółdzielni socjalnej osób prawnych i praktycznych aspektów jej funkcjonowania

14:30 – 15:00 obiad w Spółdzielni i powrót do Wrocławia

 

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały edukacyjne, transport z Wrocławia, i wyżywienie (zgodnie z programem).

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 13 kwietnia 2018 r. lub pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Skip to content