Bezpłatne konsultacje z DOPS
26 marca 2018
DOPS zaprasza na wizytę studyjną
5 kwietnia 2018

DOPS zaprasza do współpracy

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej

 

Rozpoczynamy prace nad zintegrowanym systemem wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie w zakresie procesów zarządczych, produkcyjnych i sprzedażowych. Opierając się na najlepszych praktykach społecznych i biznesowych, zbudujemy platformę współpracy zorientowaną na wymianę wiedzy, efektywne wykorzystywanie zasobów, łączenie łańcuchów dostaw, pozyskiwanie dużych zamówień i współpracę przy ich realizacji. Aby platforma była narzędziem użytecznym dla nas wszystkich, powinniśmy zaplanować ją wspólnie.

 

Do udziału serdecznie zapraszamy, przede wszystkim, osoby decyzyjne reprezentujące środowisko ekonomii społecznej oraz jej otoczenie wsparcia – spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i odpłatną pożytku publicznego.

 

Najważniejsze Informacje:

Termin: 16 kwietnia w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Siedziba DOPS, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 10.04.2018r. na adres a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie 1 przedstawiciela z podmiotu.

 

…………………………………………

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją wzięcia udziału w projekcie, przesłaniem formularza zgłoszeniowego (dla podmiotów, które nie brały jeszcze udziału w wydarzeniach DOPS), zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie.

Skip to content