Oferta mikropożyczek dla PES
23 marca 2018
DOPS zaprasza do współpracy
28 marca 2018

Bezpłatne konsultacje z DOPS

Szanowni Państwo,

imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszam do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie tworzenia, monitorowania i ewaluacji dokumentów strategicznych takich jak: strategie rozwoju lokalnego, strategie rozwiązywania problemów społecznych, lokalne/ gminne programy rewitalizacji, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Jeżeli planują Państwo opracować program, plan, strategię, obejmującą swoim zakresem sprawy społeczne lub stoją Państwo przed wyzwaniem monitoringu lub ewaluacji takiego dokumentu, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą: dr Agatą Bulicz (a.bulicz@gmail.com, tel. 607 154 960) lub specjalistą doradztwa DOPS Martą Lebiecką (m.lebiecka@dops.wroc.pl).

W doradztwie może uczestniczyć jedna lub więcej osób z wybranej JST. Usługa doradcza (w tym dojazd eksperta) jest bezpłatna, tak jak wszystkie formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu „Koordynacji ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Pojedynczej  jednostce w ramach projektu przysługuje maksymalnie 5 godzin doradczych (liczba wszystkich zaplanowanych godzin doradczych jest ograniczona).

Szczegółowe obszary doradztwa to m.in.:

  • diagnozy społeczne,
  • włączanie mieszkańców i ich grup w proces tworzenia i monitorowania dokumentów strategicznych,
  • włączanie mieszkańców i ich grup na etapie wdrażania zapisów dokumentów strategicznych,
  • analiza interesariuszy,
  • planowanie strategiczne (etapy) i zarządzanie strategiczne,
  • spójność dokumentów strategicznych,
  • tworzenie użytecznych systemów zarządzania i wdrażania dokumentów strategicznych,
  • monitoring i ewaluacja strategii (kryteria ewaluacji).

 

 

Doradztwo z obszaru PZP może być świadczone:

  • w siedzibie Państwa JST
  • w siedzibie DOPS

 

 

Zapraszamy i pozdrawiam

 

Marta Lebiecka

Specjalista ds. doradztwa

………………………………..

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Trzebnicka 42, pokój 306

50 – 230 Wrocław

tel. 0 500 156 050

tel. 0 500 156 055

tel. 0 500 156 066

fax. 71 770 42 20

www.dops.wroc.p

Skip to content