Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nr IV/2017 do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
8 września 2017
Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie II/DOF/LGOWES/2017 i o wsparcie pomostowe nr II/POM/LGOWES/2017 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
26 września 2017

Spotkanie informacyjno-doradcze w Legnicy

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w Legnicy pn.

„Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”.

 

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, plac Wolności 4 (wejście od podwórza) Legnica
Termin: 22 września 2017 r. (piątek)
Ilość miejsc na spotkaniu: max. 30
Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący: Mirosława Hamera- prawnik, ekspert z obszaru ekonomii społecznej oraz funduszy europejskich, animatorka i doradca biznesowy Ośrodka Ekonomii społecznej we Wrocławiu, członek ciał doradczo-opiniotwórczych m.in. RPO 2014-2020, PO WER, Regionalnego Forum Terytorialnego woj. dolnośląskiego, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066.

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków zarządu, pracowników, wolontariuszy Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej)

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. DOPS nie zapewnia transportu dla uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 19 września 2017 r. lub pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

 

Osoby, które uczestniczyły w tym roku w spotkaniach, wyjazdach lub innych formach wsparcia DOPS w ramach „Koordynacji ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” – prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową lub telefoniczną (nie wymagany jest drugi formularz zgłoszenia i regulamin).

 

 

 

Zapraszam serdecznie i pozdrawiam

 

Marta Lebiecka

Specjalista ds. doradztwa

………………………………..

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  1. Hubska 7

50 – 501 Wrocław

tel. 0 500 156 050

tel. 0 500 156 055

tel. 0 500 156 066

fax. 71 770 42 20

www.dops.wroc.pl

Skip to content