Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie I/DOF/LGOWES/2017 i o wsparcie pomostowe nr I/POM/LGOWES/2017 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
5 lipca 2017
Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu udziału w zamówieniach publicznych
24 sierpnia 2017

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nr III/2017 do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego, informujemy, iż rekrutacja nr III/2017 do projektu rozpocznie się w dniu 7 sierpnia 2017 roku i potrwa 21 dni kalendarzowych do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.

Jednocześnie, na podstawie par. 8 ust. 10 Regulaminu informujemy, iż do udziału w dalszej ścieżce wsparcia zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria dostępu do wsparcia i przejdą pozytywnie procedurę oceny Formularzy Rekrutacyjnych oraz uzyskają pozytywną opinię doradcy zawodowego na postawie przeprowadzonego przez niego testu kompetencji – w przypadku osób fizycznych, lub uzyskają pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej – w przypadku przedstawicieli instytucji/podmiotów.

Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z załącznikami 1-4, związanymi z procedurą rekrutacyjną osób/podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego i merytorycznego na rzecz stworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i złożyć odpowiednie formularze wraz z wymaganymi załącznikami na adres Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich:
ul. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica
tel. 76 862 58 25
mail: lsio@lsio.org.pl
biuro otwarte w dni robocze w godz. 8.00-16.00

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej oraz w zakładce Dokumenty do pobrania, lub w wersji papierowej w biurze Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji udziela Dominika Urbanowicz – Specjalista ds. informacji i rekrutacji LGOWES (tel. 76 862 58 25, mail: dominika@lsio.org.pl).

Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż zmianie uległa procedura oceny formularzy rekrutacyjnych. W przypadku osób fizycznych elementem procedury będzie rozmowa z doradcą zawodowym, zaś w przypadku przedstawicieli instytucji/podmiotów rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący od 21.07.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – KARTA ROZMOWY Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ DO POBRANIA TUTAJ

Skip to content