Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
9 grudnia 2016
Spotkania animacyjne
11 stycznia 2017

Zmiana Regulaminu świadczenia usług LGOWES

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 1.01.2017 r. nowej definicji przedsiębiorstwa społecznego (nowelizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020), zmianie uległ Regulamin świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący od 5.01.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

Jednocześnie informujemy, iż załączniki do niniejszego Regulaminu nie uległy zmianie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO POBRANIA TUTAJ

Przypominamy, iż trwająca obecnie rekrutacja do projektu Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej potrwa do 16 stycznia 2017 r.

 

 

Skip to content