O projekcie

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego(OWES) realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzą następujące podmioty:
– Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Legnicy – lider projektu
– Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy – partner projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Obszar realizacji projektu

OWES działa na terenie powiatu:

 • bolesławieckiego,
 • jaworskiego,
 • jeleniogórskiego,
 • m. Jelenia Góra,
 • kamiennogórskiego,
 • lubańskiego,
 • lwóweckiego,
 • zgorzeleckiego,
 • złotoryjskiego.

Czas realizacji:

Od 1.06.2016 r. do 31.05.2019 r.

Dla kogo

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkałe na terenie subregionu jeleniogórskiego;
 • Podmioty Ekonomii Społecznej, NGO, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne, JST i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy wskazanych podmiotów, przedstawiciele nauki i biznesu, mający siedziby na obszarze subregionu jeleniogórskiego;
 • Społeczności lokalne z obszaru subregionu jeleniogórskiego.

Rodzaje wsparcia

Głównym zadaniem OWES jest oferowanie szerokiego zakresu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej subregionu jeleniogórskiego.

Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowy opis i zakres usług znajduje się w zakładce OFERTA.

Akredytacja OWES

Po kilkumiesięcznym procesie akredytacji OWES subregionu jeleniogórskiego otrzymał, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Skip to content