Nasza Misja

Współpraca sektorowa

wzmocnienie współpracy sektorowej na rzecz budowania systemu wsparcia dla istniejących i powstających Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez działania animacyjne

Zwiększenie dostępności

do usług: prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwa biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wypracowanie rozwiązań

długookresowych źródeł finasowania spółdzielni socjalnych poprzez doradztwo biznesowe

Podniesienie poziomu

wiedzy i umiejętności z zakresu Ekonomii Społecznej

Promocja

Ekonomii Społecznej

Doradztwo

indywidualne i grupowe m.in. zakładanie przedsiębiorstwa społecznego
Skip to content