Spotkania animacyjne 11.01.2017 r.
11 stycznia 2017

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

W związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego, informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się 27 grudnia 2016 roku i potrwa 21 dni kalendarzowych do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.

Jednocześnie, na podstawie par. 8 ust. 10 Regulaminu informujemy, iż do udziału w dalszej ścieżce wsparcia zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria dostępu do wsparcia i przejdą pozytywnie procedurę oceny Formularzy Rekrutacyjnych oraz uzyskają pozytywną opinię doradcy zawodowego na postawie przeprowadzonego przez niego testu kompetencji. Oznacza to, iż w ogłoszonym naborze nie będzie miała zastosowania rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, a zatem również nie zostanie wykorzystany Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z załącznikami 1-3, związanymi z procedurą rekrutacyjną osób/podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego i merytorycznego na rzecz stworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i złożyć odpowiednie formularze wraz z wymaganymi załącznikami na adres Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich:
ul. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica
tel. 76 862 58 25
mail: lsio@lsio.org.pl
biuro otwarte w dni robocze w godz. 8.00-16.00

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej oraz w zakładce Dokumenty do pobrania, lub w wersji papierowej w biurze Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji udziela Grzegorz Wala – Specjalista ds. informacji i rekrutacji LGOWES (tel. 76 862 58 25, mail: grzegorz@lsio.org.pl).

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – KARTA ROZMOWY REKRUTACYJNEJ DO POBRANIA TUTAJ

(UWAGA! Załącznik nr 4 – Karta rozmowy rekrutacyjnej nie obowiązuje w naborze formularzy, który rozpocznie się 27.12.2016 r.)

Skip to content