29 sierpnia 2022

Pożyczki dla PES – Na START i na ROZWÓJ – zaproszenie na webinar

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jako Pośrednik Finansowy Projektu ,,Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej’’ serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z obszaru całego […]
25 sierpnia 2022

Startuje konkurs Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – edycja 2022!

Rozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 – edycja 2022. Termin składania ofert: do 15.09.2022 do godz. 16.00 […]
25 sierpnia 2022

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby […]
25 sierpnia 2022

Głosowanie na znak graficzny identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne!

Rozpoczyna się głosowanie na znak graficzny identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne. Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne. Znak graficzny znacząco zwiększy […]
22 sierpnia 2022

WRO BIZnES 2022 Dobry Networking i Targi Społecznie Odpowiedzialne

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, SOC TECH LAB, Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej wraz z partnerami: Concordią Design | Fundacją Dom Pokoju […]
27 marca 2019

e-Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Szanowni Państwo, W związku z faktem, iż od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, Urząd Marszałkowski […]
Skip to content