11 stycznia 2022

Rekrutacja do IV edycji Akademii BIZnES CLASS

UBS | OBJECTIVITY | PwC | SOFTSERVE | DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU FUNDACJA LABORATORIUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zapraszają do […]
5 stycznia 2022

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, iż w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu od 31 października 2021 r. wprowadzono obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów […]
7 grudnia 2021

Ogłoszono nabory ofert w ramach Rządowych Programów NOWEFIO, PROO i ROHiS. Edycja 2022

Ogłoszono nabory ofert w ramach Rządowych Programów NOWEFIO, PROO i ROHiS. Edycja 2022 Regulaminy konkursów i wszystkie niezbędne informacje: #NOWEFIO tj. Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich […]
14 września 2021

Nowy adres i telefon kontaktowy do DOWES!

Z dniem 01 września 2021 roku zmianie uległ adres siedziby Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz telefon kontaktowy, a tym samym Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w […]
25 sierpnia 2021

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VI/2021/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w […]
11 stycznia 2022

Rekrutacja do IV edycji Akademii BIZnES CLASS

UBS | OBJECTIVITY | PwC | SOFTSERVE | DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU FUNDACJA LABORATORIUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zapraszają do […]
5 stycznia 2022

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, iż w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu od 31 października 2021 r. wprowadzono obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów […]
7 grudnia 2021

Ogłoszono nabory ofert w ramach Rządowych Programów NOWEFIO, PROO i ROHiS. Edycja 2022

Ogłoszono nabory ofert w ramach Rządowych Programów NOWEFIO, PROO i ROHiS. Edycja 2022 Regulaminy konkursów i wszystkie niezbędne informacje: #NOWEFIO tj. Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich […]
14 września 2021

Nowy adres i telefon kontaktowy do DOWES!

Z dniem 01 września 2021 roku zmianie uległ adres siedziby Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz telefon kontaktowy, a tym samym Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w […]
15 czerwca 2021

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 […]
9 czerwca 2021

Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty!

Rusza VII nabór wniosków do Programu Dolnośląskie Małe Granty! Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych […]
14 maja 2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak […]
30 kwietnia 2021

Animator/animatorka lokalna [OFERTA PRACY]

Poszukujemy animatora/animatorkę lokalną do pracy w Dolnośląskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym […]
3 lipca 2020

Newsletter – Lipiec 2020

W niniejszym newsletterze m.in.: czym jest reintegracja społeczna, bieżące informacje dot. tarczy antykryzysowej 4.0. oraz inne ważne wiadomości i komunikaty dotyczące sektora ekonomii społecznej. Zapraszamy do […]