Trwa nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw!
14 czerwca 2022
Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
8 sierpnia 2022

Nabór wniosków w ramach „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”

W ramach konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje 👉projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych ✅na budowę lub ✅remont oraz ✅zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:
✅organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego i w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
✅jednostkami sektora finansów publicznych, posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego.

🟢Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowiznę w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł.
🔵Wkład własny musi wynosić co najmniej 20% kosztów całego Projektu.
🟢Wnioski można składać od 22 lipca do 13 września 2022 r.

Regulamin konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”
Link do naboru „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”

Skip to content