logo LGOWES
Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2022/KOW
24 lutego 2022
Nabór wniosków w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022!
22 marca 2022

Badanie możliwości PS i PES w kontekście świadczonych usług dla uchodźców z Ukrainy

Diagnoza ta pozwoli ministerstwom i instytucjom samorządowym przygotowującym programy wsparcia – na zaplanowanie i wdrożenie konkretnych działań, które uwzględniłyby udział sektora ekonomii społecznej. Istotne jest pokazanie skali gotowości i już podjętych działań przez PS/PES tak, aby wspólnie z ministerstwami/samorządami można było planować i uruchamiać programy pomocowe (via PS/PES – OWES).

Gromadzenie ww. informacji odbywa w ramach badania ogólnopolskiego realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej i Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.

Wyniki badania pozwolą wspólnie określić potencjał ES, PS i PES w zakresie możliwości świadczenia usług obywatelom Ukrainy dotkniętych wojną i zmuszonych uciekać do Polski.

Wypełnij formularz do dnia 4 marca

BADANIE MOŻLIWOŚCI PS I PES W KONTEKŚCIE ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Skip to content