Rekrutacja do IV edycji Akademii BIZnES CLASS
11 stycznia 2022
Badanie możliwości PS i PES w kontekście świadczonych usług dla uchodźców z Ukrainy
2 marca 2022

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2022/KOW

logo LGOWES

Szanowni Państwo,
w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego nr I/2022/KOW.

Nabór rozpocznie się w dniu 25.02.2022 r. i potrwa do dnia 14.03.2022 r. do godz. 15:00.

Wniosek wraz z załącznikami, w formie papierowej, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera (Uwaga! liczy się data wpływu do biura projektu) w biurze projektu:

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Roosevelta 23/1, 59-220 Legnica

Biuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-16:00.

Uwaga! W związku ze stanem epidemii, dopuszczalną formą dostarczenia wniosku wraz z załącznikami, jest skan właściwie podpisanych oryginałów/kopii adekwatnych dokumentów, przesłany w czasie naboru wniosków, na adres mail: lsio@lsio.org.pl, a następnie dostarczenie oryginału dokumentów drogą pocztową (nawet po zakończeniu naboru). Decyzja KOW o dofinansowaniu/niedofinansowaniu wniosku nastąpi nie wcześniej niż do Biura projektu dotrą oryginały ww. dokumentów.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 76 721 06 60 lub e-mail: lsio@lsio.org.pl.

Z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze stanem epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem projektu i informację o możliwym terminie osobistego złożenia dokumentacji.

Wzory wszystkich dokumenty związane z naborem wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Skip to content